Politică de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Aceasta sectiune contine informatii importante cu privire la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal. Va rugam sa il parcurgeti pana la final pentru a putea lua o decizie informata cu privire la modul in care interactionam cu dumneavoastra.

 

Din 25 mai 2018 Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR) este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Geomar Business Center SRL aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale caror date personale le prelucram, va transmitem mai jos informatii relevante privind modul, scopul si durata pentru care va prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati si modul in care puteti sa exercitati aceste drepturi.

 

Ce date cu caracter personal utilizăm ?

În timpul vizitei dvs. pe paginile noastre web stocăm anumite date despre browserul și sistemul de operare utilizate de dumneavoastră, data și ora vizitei, starea accesării (de ex., dacă ați putut accesa o pagină web sau dacă ați primit un mesaj de eroare), utilizarea funcțiilor paginilor web, termenii de căutare eventual introduși de dumneavoastră, frecvența cu care accesați anumite pagini web, denumirea fișierelor accesate, cantitatea de date transferate, pagina web de pe care ați ajuns pe paginile noastre web și pagina web pe care o vizitați de pe paginile noastre web, dacă faceți clic pe linkuri de pe paginile noastre web sau dacă introduceți direct un domeniu în câmpul de introducere al aceleiași file (respectiv, al aceleiași ferestre) din browserul dumneavoastră, de pe care ați deschis paginile noastre web.

 

În plus, din motive de siguranță, în special pentru prevenirea și recunoașterea atacurilor asupra paginilor noastre web sau a altor încercări frauduloase, stocăm pe o perioadă de 7 zile adresa dumneavoastră IP și numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet.

 

Colectăm alte date cu caracter personal doar dacă ne comunicați aceste date, de ex., în cadrul unei înregistrări, unui formular cu date de contact, unui chestionar, sau pentru executarea unui contract și în măsura în care acest lucru ne este permis în baza unui acord exprimat de dumneavoastră sau conform regulamentelor aplicabile.


Nu sunteți obligat nici prin lege și nici prin contract să furnizați datele dvs. cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați date cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.

 

De ce prelucrăm datele dumneavoastră ?

Utilizăm datele cu caracter personal colectate în timpul unei vizite pe paginile noastre web pentru a le putea opera într-un mod cât mai confortabil pentru dumneavoastră și pentru a proteja sistemele noastre IT de atacuri și alte activități ilegale.


Atât timp cât ne comunicați și alte date cu caracter personal, de ex., în cadrul în cadrul unei înregistrări, al unui formular cu date de contact, al unui chestionar, , în scopul administrării clienților și – atât cât este necesar – în scopul desfășurării și contabilizării unor tranzacții, în limita necesară în acest sens.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare

Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, acesta constituie temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dvs., temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

 

Atât timp cât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de ex., pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

 

În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Menținerea capacității funcționale a sistemelor noastre IT, însă și comercializarea unor produse și servicii interne și externe și documentația oferită în mod legal privind contactele comerciale reprezintă astfel de interese legitime.

 

Cat timp prelucram datele dumneavoastră ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru sau aveți un cont pe acesta.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

 

Cui dezvaluim datele dumneavoastra ?

Geomar Business Center S.R.L. nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care Geomar Business Center S.R.L. este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

 

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita ?

Intrarea in vigoare a GDPR va asigura urmatoarele drepturi pe care le puteti exercita in mod gratuit:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau de a le completa;
 • dreptul de portabilitate;
 • dreptul de solicita ștergerea / anonimizarea datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care interzice legea;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Puteti exercita drepturile mentionate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa office@autoflux.ro , Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a intereselor dumneavoastra, va putem solicita informatii suplimentare in scopul identificarii dumneavoastra.

 

Cum securizăm datele dumneavoastră ?

Geomar Business Center S.R.L. utilizeaza pentru protejarea informațiilor personale tehnologii, politici și proceduri adecvate, revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesuluiutilizării/ distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;
 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

 

 

 

 

Ești un vânzător profesionist? Înscrie-te în platformă acum!

Toate mașinile se regăsesc pe AutoFlux
netopia